درخت چنار

عنواندرخت چنار
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشربازی کودکان
سال تولدنوشته شده
شماره

س ٣ ش ٥٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٥
موضوعبازی کودکان, عباس یمینی شریف, مقاله, منظومه علمی -آموزشی, منظومه ها
متن کامل

شعری درباره ی درخت چنار و محکم و استوار بودن آن و اشاره به پایدارتر شدن او پس از تحمل رنج و سختی ها. bridgemedia | boohoo , Womens & Mens Clothes , Shop Online Fashion