دبستان کر ها و لال ‌ها

عنواندبستان کر ها و لال ‌ها
گونهمقاله
نویسندگانباغچه بان, جبار
تاریخ تولد - وفات

۱۲۶۴-۱۳۴۵

ناشراطلاعات
سال تولد۱۳۲۰
تاریخ نشر

شنبه ١٢ مهر ١٣٢٠

شماره

س ۱۶ ش ۴۶۶۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعاطلاعات, باغچه بان، جبار, باغچه‌بان، جبار, کودکان کر و لال, مقاله
متن کامل

جبار باغچه‌بان مدیر دبستان، شرحی درباره ی سابقه این دبستان داده و از اولیای امور خیریه درخواست خانه‌ای با گنجایش ۶۰ نفر و کمک‌های مالی برای تربیت مربیان این فن و چاپ کتاب‌های مخصوص و همچنین تشکیل شعبه ی صنعتی دخترانه و پسرانه را داشتند.spy offers | Nike Shoes