داستان کودکان: دختری که به گاو تبدیل شد

عنوانداستان کودکان: دختری که به گاو تبدیل شد
گونهمقاله
نویسندگانکاپر, گریس
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۲۸

شماره

دوره۷ ش۱۴ (۳۴۷)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳-۱۵
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعافسانه جادویی, ترقی, گریس کاپر, مقاله
متن کامل

پادشاه هند پنهان از چشم ملکه، عاشق دختری به نام گلچهره می شود. وقتی ملکه با خبر می شود، تصمیم بر انتقام می گیرد. پادشاه به پیشنهاد وزیر، دختر را به شکل گاو سفید زیبایی درمی آورد تا از گزند ملکه در امان بماند. ولی ملکه که از حیله ی آنها با خبر شده است به آزار و اذیت گاو می پردازد و وزیر را می کشد. پس از سال ها که پادشاه و همسرش پیر شده اند، ملکه از کار خود پشیمان می شود و گاو را به قصر می آورد و با او مهربانی می کند. پادشاه هنگام مرگ به مردم می گوید به این گاو احترام بگذارند. پس از مرگ پادشاه، مردم گاو را شاه خود می کنند و پس از ۲۰ سال گاو به شکل دختر زیبایی در می آید.Nike sneakers | Altra Timp 3 Review , Best Trail Running Shoes 2021