داستان من و ژیلا

عنوانداستان من و ژیلا
گونهکتاب
پدیدآورندگانتوتونچیان, مجید
متن کامل

یک معلم مدرسه به همراه دخترش با یک بشقاب پرنده به سیاره ی پروین می‌روند. آن ها مجبور می شوند ۶ سال در سیاره ی پروین بماند. در این مدت پدر و دختر زبان مردم آن سیاره را فرا می‌گیرند و زبان خود را به آن ها یاد می‌دهند. مردم سیاره ی پروین که از گزارش های ژیلا و پدرش می فهمند که به لحاظ فناوری، بهداشت و تمدن از مردم زمین پیشرفته تر هستند، تصمیم می گیرند آن دو را به زمین بازگردانند و دیگر انسانی را از زمین به سیاره ی پروین نبرند.