داستانهای کوتاه

عنوانداستانهای کوتاه
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٥٩٥ک
پدیدآورندگانحجازی, جمال الدین
ناشرجمال الدین حجازی
مکان انتشار[قم]
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه١٤٣ص
اندازه١٢*١٧ س.م
پدیدآورندگان

سید جمال الدین حجازی

موضوعادبیات تالیف, جمال الدین حجازی, داستان تاریخی, داستان دینی, داستان فارسی, سید جمال الدین حجازی, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ج، د)
بهاء

٦٠ ریال

متن کامل

مجموعه ی ۳۵ داستان کوتاه، شامل: فرعون زمان؛ زندان؛ صاحب‏ منصب بهانه‏جو را ادب کرد؛ و....trace affiliate link | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp