خودمان با خودمان(۱۳)

عنوانخودمان با خودمان(۱۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرخرمی نژاد, جمال الدین
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص۱۳
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ و پاستل)

موضوعآبرنگ, پاستل, تصویر, تصویر کتاب, جمال الدین خرمی نژاد, خودمان با خودمان, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
خودمان با خودمان(۱۳)