خانه ما !

عنوانخانه ما !
گونهمقاله
نویسندگاندولت آبادی, پروین, روبن,
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٣-۱۳۸۷

ناشرپیک کودک
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

نیمه دوم مهر ١٣٥٧

شماره

دوره ١٠ ش ١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٩
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

پدیدآورندگان

تصویرگر روبن

موضوعادبيات تاليف, پیک کودک, دولت آبادی، پروین, روبن, شعر, مقاله
متن کامل

شعری از زبان کودک در توصیف خانه و پدر و مادرش.