خانه فرهنگ روستایی

عنوانخانه فرهنگ روستایی
گونهمقاله
ناشرآیندگان (ویژه روستا)
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

جمعه ۱ دی ۱۳۵۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآیندگان (ویژه روستا), خانه فرهنگ روستایی, روستاها, کودکستان ها, مقاله
متن کامل

معرفی خانه فرهنگ روستایی اردهه از توابع نیشابور که در آن برای ایجاد تنوع در برنامه‌ های آموزشی مهد کودک در فرصت‌ های مناسب برنامه ‌های هنری ترتیب داده می ‌شود.