حسنین (۱)

عنوانحسنین (۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٢٦٤ق/١٢٢٦ش

شماره صفحهص١
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥/٣*٥/٥س.م.
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, حسنین, داستان, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
حسنین (۱)