جوایز ادبیات کودکان

عنوانجوایز ادبیات کودکان
گونهمقاله
نویسندگانرضایی, ع.
ناشرنامه انجمن كتابداران ایران
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

تابستان ۱۳۵۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۲۰-۲۴۱
موضوعجایزه ها, رضایی، ع
متن کامل

فهرستی از جایزه‌های ویژه‌ی نویسندگان، تصویرگران، ناشران و گاه ویراستاران، کتابداران و به طور کلی کسانی که در زمینه‌ی ادبیات کودکان کار برجسته‌ای انجام داده باشند، ارائه شده است وهر یک از جایزه‌ها معرفی شده‌اند. این فهرست شامل جایزه‌ها‌ی کشورهای آمریکا، انگلستان، برزیل، سوئد، شوروی، فرانسه، کانادا و ایران و همچنین جایزه بین‌المللی هانس کریستین اندرسن است. پس از اشاره‌ به جایزه‌ی مجله "سخن" و کتاب برگزیده‌ی "راهنمای کتاب" در ایران، توضیحاتی درباره‌ی کتاب برگزیده‌ی سال شورای کتاب کودک و جایزه‌ی یمینی شریف داده شده است.best Running shoes | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp