جشن رادیو و بهترین های رادیو: دیدار و گفتگو با برندگان جوایز بهترین های رادیو

عنوانجشن رادیو و بهترین های رادیو: دیدار و گفتگو با برندگان جوایز بهترین های رادیو
گونهمقاله
نویسندگانخانعلی, یوسف
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۷

شماره

س۷ ش۳۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۶-۸۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

یوسف خانعلی

موضوعبرنامه کودک, تماشا, سیروس حجت, مصاحبه ها, مقاله, هما احسان, یوسف خانعلی
متن کامل

گزارشی از گفت وگوهایی که با مسئولین برنامه های رادیو از جمله برنامه های کودک شده : گفتگوبا : سیروس حجت ، مسئول برنامه کودک رادیو دربارۀ سوابق وی ، همکاران کوچولو ، عواملی که در برنامهها استفاده میکنند ، کوچولوهای برنامه کودک یعنی مژده عظیمی ، مژگان فرزانه طهماسبی ، احمد نوروزی ، باباپستچی برنامه کودک دربارۀ سوابق کاریش و با هما احسان وایفای نقش بابا پستچی .short url link | Nike Air Max