جزیره سه خواهر

عنوانجزیره سه خواهر
گونهمقاله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳۲۸

شماره

دوره۷ ش۱۸ (۳۵۱)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعافسانه محبت, ترقی, مقاله
متن کامل

پادشاه یونان عاشق دختر زیبایی می شود. اما دختر، جوان شجاعی را دوست دارد که پدرش با ازدواج آنها مخالف است. پادشاه آن دو را به قصر خود می برد و نقشه ی قتل پسر را می کشد و او را به جنگ ۳ خواهر غول پیکر که در جزیره ای زندگی می کنند می فرستد. پسردلاور با استفاده از هوش خود، ۳ خواهر را از بین می برد، به یونان باز می گردد و دختر را از دست شاه نجات می دهد.