ت‍اس‍ی‍س‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ درمدارس ش‍ه‍رک‍رد درسالهای ۱۳۴۶-۱۳۴۸(دستنویس)

عنوانت‍اس‍ی‍س‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ درمدارس ش‍ه‍رک‍رد درسالهای ۱۳۴۶-۱۳۴۸(دستنویس)
گونهسند
شماره دسترسی۳۸۵ت
فرستندههاشمی دهکردی, جواد
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۸۱
تاریخ نشر

۸ آذر۱۳۸۱

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعجواد هاشمی دهکردی, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

مروری بر تدریس ادبیات کودکان درکلاس های تربیت معلم وتاسیس ک‍ت‍ابخ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ درمدارس ش‍ه‍رک‍رد به وسیله هاشمی دهکردی راهنمای تعلیماتی.Authentic Nike Sneakers | Nike Off-White