تکنولوژی آموزشی در ایران

عنوانتکنولوژی آموزشی در ایران
گونهمقاله
نویسندگانکظیمی, ابراهیم
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۵۶

شماره

دوره۴۷ ش۴ (دی ۱۳۵۶): ۲۰۸-۲۱۶؛ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۳۸-۳۴۵
موضوعابراهیم کظیمی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

دراین مقاله ابتدا تعریفی از علم محض ، تکنولوژی،و نفوذ آن در آموزش وپرورش ، صنعت ، اختراعات در صنعت آورده است و سپس به مسائلی مختلف پرداخته مثل : هدف از کاربرد تکنولوژی آموزشی ، تاریخچة استفاده از تکنولوژی آموزشی ، همچنین درمورد برنامه‌های تدریس وتعریفی از آن پرداخته و انواع برنامه‌ها را عنوان ودرباره ی آنها توضیح داده است در ادامه درباره ی ماشین های آموزشی توضیح دادهSports Shoes | Best Running Shoes for Men 2021 , Buyer's Guide , Worldarchitecturefestival