تربیت و سرنوشت بشر

عنوانتربیت و سرنوشت بشر
گونهمقاله
نویسندگانهوشیار, محمد باقر
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۳-۱۳۳۶

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۲
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۳۲

شماره

دوره۲۶ ش۸ (مرداد ۱۳۳۲): ۲۵۶-۴۴۹؛ ش۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۲۲-۵۲۵
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, محمد ب‍اق‍ر ه‍وش‍ی‍ار, مقاله
متن کامل

با ارائه مقدمه از سرنوشت بشر ونظریه دانشمندان راجع‌به انسان و عملکرد آن به بررسی مسئله تربیت و تأثیر آن بر سرنوشت سخن می‌گوید واز لحاظ تربیت امروزی توجه به نکاتی را قابل اهمیت می‌شماردlatest Nike Sneakers | Sneakers Nike