تحقیقی درباره قهرمان جویی در ایران

عنوانتحقیقی درباره قهرمان جویی در ایران
گونهمقاله
نویسندگانایمن, ایرج
ناشرسخن
سال تولد۱۳۳۲
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۳۲

شماره

دوره۵ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۱۰-۲۱۸
موضوعایمن، ایرج, سخن, قهرمان پروری, مقاله
متن کامل

پژوهشی درباره ی میزان علاقه و آشنایی جوانان ایرانی با جلوه های تمدن و فرهنگ ملی، سنجش تأثیر تربیت و محیط مدرسه های متوسطه و دانشگاه ها دراین زمینه، شناخت قهرمانان محبوب جوانان و دلایل محبوبیت آنها. دو گروه دبیرستانی و دانشگاهی ۱۲ تا ۴۱ سال از طبقات مختلف به پرسش های این پژوهش پاسخ داده اند.jordan release date | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping