تاشچیان، لئونی

عنوانتاشچیان، لئونی
گونهسرگذشت نامه
نام و نشانتاشچیان, لئونی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۵-

سال آغازنوشته شده
زبان انتشارفارسی
نقشتصويرگر
موضوعتصویرگر, سرگذشتنامه, لئونی تاشچیان
تاریخ نشر

۱۳۰۵-

متن کامل

لئونی تاشچیان در سال ۱۳۰۵ در شهر کوچک مراغه به دنیا آمد. خانواده‌اش مراغه را به سبب شیوع بیماری مالا‌ریا که در تابستان بیداد می‌کرد، ترک کرد و به تبریز رفت.
تاشچیان درباره‌ی این دوره از زندگیش می‌گوید: " شنیدیم که دهات ساوجبلا‌غ را سیل ویران کرده است و از مردم تبریز کمک فوری ‌خواسته‌اند. آن طور که پدرم تعریف می‌کرد، حاکم تبریز که باید صوراسرافیل بوده باشد و رئیس شهربانی آقای شازده، جلسه‌ای تشکیل داده بودند و تمام تاجرها چه ارمنی و چه ترک و مدیران مدرسه‌ و نیز پدرم (تاشچیان) را دعوت کرده بودند که چاره‌ای بجویند تا بتوانند به موقع به کمک آن‌‌ها بشتابند. تمامی تاجرها همان جا پولی جمع کردند و به حکومت دادند و پیشنهاد کردند که پدرم چند نمایش در ساوجبلا‌غ بدهد. قرار شد بلیت‌‌های گران‌ قیمت را به بازرگانان بفروشند و این کار را تاجرها با کمک حکومت انجام دهند. پدرم دست به کار شد و چند تن از بازیگران خوب خود را از آموزگاران ارمنی به همراه رئیس شهربانی، که بهترین بازیگر پدر بود، انتخاب کرد و راهی ساوجبلا‌غ شدیم. ساوجبلا‌غ یک شهر کوچک کردنشین بود که تنها یک مدرسه داشت. در حیاط مدرسه که درازای زیادی داشت، یک صحنه نمایش تابستانی ساختند. تمام کارها را گروهی انجام دادند و شروع کردند به تمرین تئاتر"....