ب‍چ‍ه‌ ‌ه‍‍ا خ‍د‌اح‍‍اف‍ظ ش‍م‍‍ا ... ب‍ر‌ا‌ی‌ م‍ن‌ گ‍ری‍ه‌ ن‍ک‍ن‍ی‍د ... ‌ام‍‍ا ب‍ر س‍ر م‍ز‌ار ص‍ب‍ح‍‍ی‌ ب‍چ‍ه ‌‌ه‍‍ا ز‌ار ز‌ار گ‍ری‍س‍ت‍ن‍د !

عنوانب‍چ‍ه‌ ‌ه‍‍ا خ‍د‌اح‍‍اف‍ظ ش‍م‍‍ا ... ب‍ر‌ا‌ی‌ م‍ن‌ گ‍ری‍ه‌ ن‍ک‍ن‍ی‍د ... ‌ام‍‍ا ب‍ر س‍ر م‍ز‌ار ص‍ب‍ح‍‍ی‌ ب‍چ‍ه ‌‌ه‍‍ا ز‌ار ز‌ار گ‍ری‍س‍ت‍ن‍د !
گونهمقاله
ناشراطلا‌ع‍‍ات‌ ‌ه‍ف‍ت‍گ‍‍ی‌
سال تولد۱۳۴۱
تاریخ نشر

۲۵‌ آب‍‍ان‌ ۱۳۴۱

شماره

س ٢٢ ش ١١٠٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲- ٣، ٥٧
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعاطلاعات هفتگی, بازنویس, سرگذشتنامه مستند, قصه گو, مقاله
متن کامل

شرح حال فضل الله مهتدی (صبحی) قصه گو ویکی از نخستین کسانی که افسانه‌ها و قصه‌های ملی و محلی را برای کودکان گردآوری کرد.Sports brands | Best Running Shoes for Men 2021 , Buyer's Guide , Worldarchitecturefestival