بهار کودکان

عنوانبهار کودکان
گونهنشریه
پدیدآورندگانباغچه بان, جبار
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
وضعیت تصویر

نقاشی (سیاه و سفید، رنگی)

اندازه١٩*١٣ س.م
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز: جبار باغچه بان

گروه سنیکودکان
فاصله انتشارفصل نامه
موضوعبهار کودکان, جبار باغچه بان, نشریه, نشریه خردسالان, نشریه ها
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان: بهار کودکان

بهاء

٤ ریال ( اشتراک سالیانه ٢٠ریال )

متن کامل

باغچه ‌بان به پیوست مجله‌ی زبان، مجله‌ ای ویژه‌ی کودکان به چاپ رساند. این مجله که در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۲۲ با شماره ی ۸۲۷۷/۳۵۴۹۳ اجازه ی انتشار گرفت، قرار بود هر فصل منتشر شده و عنوان آن نیز با فصل تغییر کند. بدین ترتبیم: بهار کودکان، تابستان کودکان، پاییز کودکان و زمستان کودکان. ولی فقط یک شماره از این نشریه، با عنوان بهار کودکان، منتشر شد.Adidas shoes | NIKE RUNNING SALE