بلبل و پروانه

عنوانبلبل و پروانه
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشربازی کودکان ( رهنمای آینده )
سال تولدنوشته شده
شماره

س ٣ ش ٦٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٧
موضوعبازی کودکان, شعر, عباس یمینی شریف, مقاله
متن کامل

شعری بیانگر عشق و محبت واقعی پروانه به گل، در مقابل عشق ظاهری بلبل.Asics footwear | spike shoes nike running shoe size chart boys