برنامه ریزی درسی در ژاپن

عنوانبرنامه ریزی درسی در ژاپن
گونهمقاله
نویسندگانکظیمی, ابراهیم
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۵۳

شماره

دوره۴۴ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۰۶-۳۱۱
پدیدآورندگان

مترجم ابراهیم کظیمی

موضوعابراهیم کظیمی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

دراین مطلب ابتدا از وزارت آموزش وپرورش ژاپن و سال تأسیس و چگونگی تأسیس آن و سیستم آن سخن گفته شده است و اینکه چند بخش دارد و چند کارمند و چند رئیس دارد و خلاصه‌ی بحث های مختلف آن را شرح داده است .Running Sneakers | Mens Flynit Trainers