برنامه خردسالان(دستنویس)

عنوانبرنامه خردسالان(دستنویس)
گونهسند
شماره دسترسی۴۷۷ت‌
فرستندهایران), محمد حاجی
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۴
تاریخ نشر

۱۶ اسفند ۱۳۵۴

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۵ص
موضوعبرنامه خردسالان (برنامه راديویی), برنامه کودک, رادیو, سند, محمد حاجی حسينی(نویسنده سازمان رادیو تلویزیون ملي ایران), منابع نوشتاری
متن کامل

برنامه مخصوص درباره‌ی سیزده بدر به همراه دو شعر "سیزده بدر" و "سبزه" برای اجرا در برنامه خردسالان. تهیه کننده عذرا وکیلی و اجرا پروین چهره نگار.