برف

عنوانبرف
گونهمقاله
نویسندگاندولت آبادی, پروین
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٣-۱۳۸۷

ناشرپیک نوآموز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

نیمه اول اسفند ماه ١٣٥٤

شماره

دوره ٩ ش ١٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢٢
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

موضوعادبيات تاليف, پیک نوآموز, دولت آبادی، پروین, شعر, مقاله
متن کامل

شعری درباره ی برف و اینکه بهار می آید و برف ها را آب می کند و آن را در چشمه ها جاری می کند.Asics shoes | Men’s shoes