بررسی اولدوز و کلاغها

عنوانبررسی اولدوز و کلاغها
گونهمقاله
شماره دسترسی٢٧٥٠
نویسندگانخاکسار, نسیم
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٣-

ناشردر خاکسار، نسیم. بچه ها بیائید با هم کتاب بخوانیم. آبادان: نیما
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

١٣٥٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص ٢٨-٤٣
موضوعبخش (ناشر), خاکسار، نسیم, صمد بهرنگی, نقد تحلیلی
متن کامل

نقد و بررسی داستان "اولدوز و کلاغها"، نوشته ی صمد بهرنگی از انتشارات بخش در تبریز. این نقد برای مخاطب کودک و نوجوان نوشته شده است.buy shoes | Nike for Men