بخوانید و برقصید : شعر گربه

عنوانبخوانید و برقصید : شعر گربه
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشربازی کودکان
سال تولدنوشته شده
تاریخ نشر

[١٣٢٣]

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[٧-٨]
موضوعبازی کودکان, عباس یمینی شریف, مقاله, منظومه علمی -آموزشی, منظومه ها
متن کامل

شعری در مورد گربه و توصیف او هنگام شکار طعمه اش.buy footwear | Mens Flynit Trainers