باغچه بان در کودکستان باغچه اطفال

عنوانباغچه بان در کودکستان باغچه اطفال
گونهعکس
سال انتشار۱۳۰۵
تاریخ نشر

۱۳۰۵

وضعیت رنگ

سیاه و سفید

موضوعباغچه اطفال ۱ دولتی, ثمین، باغچه بان, ثمینه، باغچه بان, جبار باغچه‌ بان, صفیه، میربابایی, عکس, کودکستان دولتی, مدرسه مختلط
متن کامل

باغچه بان و همسرش صفیه میربابایی و فرزندانشان ثمین و ثمینه در کنار کودکان کودکستان باغچه اطفال، تبریزSneakers Store | Yeezy Boost 350 Trainers

باغچه بان در کودکستان باغچه اطفال