انیس الادبا و الاطفال(۸۰)

عنوانانیس الادبا و الاطفال(۸۰)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣١٩ق.-١٢٨٠ش

شماره صفحهص٨٠
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥/٤*٣
موضوعانیس الادبا و الاطفال, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
انیس الادبا  و الاطفال(۸۰)