انحطاط خط ایرانی

عنوانانحطاط خط ایرانی
گونهمقاله
نویسندگانصحیحی, حبیب الله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۷
تاریخ نشر

آذر ۱۳۲۷

شماره

دوره۲۳ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۴، ۳۸، ۴۰
موضوعصحیحی، حبیب الله, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

دراین مقاله گفته می‌شود که امروزه به خط در مدارس چندان اهمیتی داده نمی‌شود برخی از علت های آن را نام برده است.Buy Kicks | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp