افتتاح مدارس

عنوانافتتاح مدارس
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۲۴ شهریور ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۹۵ (۱۳۵۲)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۲
موضوعکوشش, مقاله
متن کامل

خبر تأسیس دو مدرسه دخترانه در تهرانNike air jordan Sneakers | nike