اشتغال کودکان دارالیتام

عنواناشتغال کودکان دارالیتام
گونهسند
شماره دسترسی۴۳ت
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۰۹
تاریخ نشر

۷ تیر ۱۳۰۹

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعرئیس بلدیه بندر پهلوی, سند, کار کودکان, منابع نوشتاری
متن کامل

آموزش چند نفر از کودکان دارالیتام در مشاغل مکانیکی و آرایشگری و اشتغال بکار ایشان و قدردانی وزارت داخله از کارکنان شهرداری گیلان.Nike air jordan Sneakers | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger