اس‍ب‍اب‌ ک‍ش‍ی‌(۳)

اس‍ب‍اب‌ ک‍ش‍ی‌(۳)
عنواناس‍ب‍اب‌ ک‍ش‍ی‌(۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرقاضی نور, قدسی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۵-

سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص [۳]
وضعیت رنگ

نقاشي(مرکب) و گواش

موضوعاسباب کشی, تصویر, تصویر کتاب, قدسی قاضی نور, کتاب مصور, گوآش, منابع دیداری
متن کامل