ادب

عنوانادب
گونهنشریه
پدیدآورندگانعبدالله زاده, ع., دانش, یحیی, خیزی, امیر
ناشرهیئت محصلین مدرسه متوسطه طباطبایی تبریز
مکان انتشارتبریز
سال انتشار۱۲۹۸
تاریخ نشر

١٣٣٨-١٣٤٠ق./١٢٩٨-١٣٠٠ش.

زبان انتشارفارسی
اندازه٥/١٢ * ٥/١٦ س.م
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: ع. عبدالله زاده؛ سردبیر: یحیی دانش، امیر خیزی

گروه سنینوجوانان
فاصله انتشارماهانه
موضوعادب, امیر خیزی, ع. عبدالله زاده, نشریه, نشریه آموزشگاهی, نشریه نوجوانان, یحیی دانش
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران: ١٢٩٩:ش ٥ ، س٣ ،٨،٧ شوال ، دانشگاه تهران :س ١ ، ش١،٢،٨،٩،١٠، مجلس ٢: س ١ ش١-١٢

یادداشت ها

وابسته به: هیئت محصلین مدرسه متوسطه طباطبایی تبریز

متن کامل

مجله‌ی ماهانه ادب در سال‌های ۱۳۳۸-۱۳۴۰ق./۱۲۹۸-۱۳۰۰ش. به سردبیری یحیی دانش و امیرخیزی، منتشر می‌شد. این نشریه وابسته به هیئت محصلین مدرسه متوسطه طباطبایی تبریز بود و مخاطبان آن نوجوانان بودند. نویسندگان ادب که بیشتر از دانش‌آموزان مدرسه طباطبایی بودند، در شماره‌ی نخست به تاریخ ۱۴ صفر ۱۳۳۸ق./۱۲۹۸ش. خطاب به دانش‌آموزان می‌نویسند‌: "ای برادران عزیز ! ای محصلین آذربایجانی که دیده امید ایران دوخته به شماست تنها به معلوماتی که در مدرسه‌ها به شما یاد می‌دهند اکتفا نمی‌توانید کنید ...Nike air jordan Sneakers | Entrainement Nike