کاربرگه

Found 12 results
فیلترها: کلیدواژه is نشریه آموزشگاهی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
علی کاشفی خوانساری, قصه روزنامجات عهد بوق, آغاز قرن بیستم ". باران, نوشته شده.
۱۳۸۳
علی کاشفی خوانساری, مروری تاریخی بر نشریات آموزشی, نشریات آموزشگاهی در ایران ". سالنامه رشد, ص ٦٥-٦٧, ۱۳۸۳.
۱۳۷۷
گفتگو با میرابوالفتح دعوتی درباره مجله پیام شادی, بارقه ای در عصر ظلمت ". سالنامه مطبوعات کودک و نوجوان, ص ١٠١-١١٠, ۱۳۷۷.
۱۳۷۵
فرید قاسمی, پیام کاوه یک نشریه قدیمی ویژه دانش آموزان. سالنامه مطبوعات کودک و نوجوان, ص ١٣٨-١٤٠, ۱۳۷۵.
۱۳۷۱
اقبال قاسمی پویا, روزنامه و مدرسه, دو یار همسنگر در دوره قاجار ". باستانشناسی و تاریخ, ص ٤٦-٥٧, ۱۳۷۱.
۱۳۳۶
عباس مسعودی, بنی احمد, حسین, و افرهی, بهرام, مجله الادب, دو ماهانه ج. مطبعه فاروس, تهران, ۱۳۳۶.
۱۳۳۴
شانت Շանթ, ماهانه ج. دبیرستان‌های کوشش داوتیان، کوشش مریم, تهران, ۱۳۳۴.
۱۳۲۴
محمد جمالی آشتیانی, خطابخش, علی اصغر, ماهیار, محمد, و کرباسچیان, امیر عبدالله, خدنگ دانش آموزان, دوهفته‌نامه ج. نشریه خدنگ (ارگان جمعیت تهران جوان), تهران, ۱۳۲۴.
۱۳۲۳
محمد شعله ور, شعله‌ور برای محصلین. (محمد شعله ور) حزب توده ایران, ۱۳۲۳.
۱۳۰۸
درخواست مجوز نشریه برای مدرسه اناثیه امریکایی. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۵ص, ۱۳۰۸.
۱۲۹۸
ع. عبدالله زاده, دانش, یحیی, و خیزی, امیر, ادب, ماهانه ج. هیئت محصلین مدرسه متوسطه طباطبایی تبریز, تبریز, ۱۲۹۸.