ابوعلی سینا کیست؟

عنوانابوعلی سینا کیست؟
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۷۶ک
پدیدآورندگانرخشان, غ. د.
عنوان فرعیع. درخشان
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: بوعلی سینا کیست ؟

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۲۴ص
اندازه۱۷.۸*۲۵س.م
موضوعادبیات تالیف, پدیده, سرگذشتنامه مستند, ع. درخشان, کتاب
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

۴۰ریال

عنوان کوتاهنام آوران ایران
متن کامل

سرگذشتنامه ابوعلى سینا طبیب، ریاضى‏دان و فیلسوف قرن چهارم هجرى ایران.Asics shoes | Nike Air Max 270

ابوعلی سینا کیست؟