آموزگار جوان

عنوانآموزگار جوان
گونهمقاله
نویسندگانصحیحی, حبیب الله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۳۰

شماره

دوره۲۵ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳-۱۹
موضوعصحیحی، حبیب الله, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

شرح شرایط آموزگار خوب : محبت و رأفت به عالم کودکی ، فروتنی ، تکمیل معلومات شخصی ، تدریس خوب ، استحکام اخلاقی .Sport media | Air Jordan Release Dates 2020