آموزش نقاشی ویژه

عنوانآموزش نقاشی ویژه
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۱۵ک
ناشرروزبهان
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۴۸ص
اندازه۲۴*۱۶.۵س.م
موضوعروزبهان, کتاب
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

۱۵۰ریال

متن کامل