آسیابان، پسرش و الاغش(۴)

عنوانآسیابان، پسرش و الاغش(۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٣

شماره صفحهص٤
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ و مداد رنگی)

موضوعآسیابان، پسرش و الاغش, تصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
آسیابان، پسرش و الاغش(۴)