آسیاب

عنوانآسیاب
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشرنونهالان
سال تولد۱۳۲۳
تاریخ نشر

١٨ خرداد ١٣٢٣

شماره

س ۱ ش ۱۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶
وضعیت رنگ

مصور (سیاه و سفید)

موضوععباس یمینی شریف, مقاله, منظومه علمی -آموزشی, منظومه ها, نونهالان
متن کامل

شعری از زبان آسیاب درباره کاری که انجام می دهد و خوشنودی او از مفید بودنش. Sports brands | Nike