آدم آهنی(۱۲)

عنوانآدم آهنی(۱۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص۱۲
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ و قلم فلزی)

موضوعآبرنگ, آدم آهنی, استریپ کمیک, تصویر, تصویر کتاب, منابع دیداری
متن کامل
آدم آهنی(۱۲)