آدام اسمیت٬مالتوس و مارکس(۴)

آدام اسمیت٬مالتوس و مارکس(۴)
عنوانآدام اسمیت٬مالتوس و مارکس(۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگراسمیت, آدام, مالتوس,, مارکس,
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٩

شماره صفحهص ۴
وضعیت رنگ

طراحی(قلم فلزی)

موضوعآدام اسمیت ٬مالتوس, آدام اسمیت٬ مالتوس و مارکس, تصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, مارکس, منابع دیداری
متن کامل