آخرین آمار مدارس کشور

عنوانآخرین آمار مدارس کشور
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

مهر ۱۳۳۸

شماره

دوره۳۱ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۷
موضوعآمار آموزشی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

در این آمار تعداد هریک از واحدهای فرهنگی از کودکستان تا مدارس عالی به همراه افزایش هریک از آنها نسبت به سال قبل نوشته شده است .Buy Sneakers | Supreme x Nike Air Force 1 Low 'Box Logo - White' — Ietp