آب‍ی‌ ک‍وچ‍ول‍و، زرد ک‍وچ‍ول‍و(۴)

عنوانآب‍ی‌ ک‍وچ‍ول‍و، زرد ک‍وچ‍ول‍و(۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرلیونی, لئو
تاریخ تولد - وفات

۱۹۱۰-۱۹۹۹

سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص[٤]
وضعیت رنگ

کلاڑ

موضوعآب‍ی‌ ک‍وچ‍ول‍و، زرد ک‍وچ‍ول‍و, تصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, لئو لیونی, منابع دیداری
متن کامل
آب‍ی‌ ک‍وچ‍ول‍و، زرد ک‍وچ‍ول‍و(۴)