کاربرگه

Found 5 results
فیلترها: کلیدواژه is فانتزی روسی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۶
سرگی ولادی میخالکوف, بچه ها شما در هر کاری آزادید. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٤٤] ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۴
کورنی چوکوفسکی, زنده باد آب. پروگرس, مسکو, ص [١٦]ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
سرگی ولادی میخالکوف, بچه ها جشن می گیرند. گوتنبرگ, تهران, ص ۵۵ ص, ۱۳۵۳.
کورنی چوکوفسکی, عجایبنامه. پروگرس, مسکو, ص ٥٢ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
میتیایف, مورچه و فضانورد. پروگرس, مسکو, ص [١٧]ص, ۱۳۵۲.