کاربرگه

Found 7 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان استعارى و تمثیلى and پدیدآورنده is داریوش عباداللهی واحد  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۷
داریوش عباداللهی واحد, کوه‏نوردانحماسه برزین: قصه‏اى براى نوجوانان. سرود، نشر كتاب كودكان و نوجوانان وابسته به انتشارات ققنوس, تهران‌, ص ٣١ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
داریوش عباداللهی واحد, زندگی دو دوست, هفت قصه برای کودکان و نوجوانان. رز, تهران, ص ٧٧ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
داریوش عباداللهی واحد, همکارى, مجموعه سه قصه براى كودكان. حقيقت, تهران، تبريز, ص ٢٩ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۳
داریوش عباداللهی واحد, راسوی شجاع. ابن سینا, تبریز, ص ٤٤ص, ۱۳۵۳.
داریوش عباداللهی واحد, روباه حیله‏گر و راسوى عاقل, قصه ى كودكان. نوبل, تبريز, ص ۳۶ ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۱
داریوش عباداللهی واحد, گیله مرد. نوبل, تبریز, ص ٢٤ ص, ۱۳۵۱.
۱۳۴۸
داریوش عباداللهی واحد, هرزه گیاه ماجراجو. نوبل, تبريز, ص ۳۱ ص, ۱۳۴۸.