گوآش

عنوانگوآش
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

تصويرگري

ب. ب.

گواش

منابع

رويين پاكباز. دايره المعارف هنر، ص ۴۵۷.

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

رنگ ماده‌ای کدر و پوشاننده، ولی محلول در آب است (آن را رنگ ماده‌ی پستر نیز نامیده‌اند) غالبا برای ایجاد سطح‌های رنگی تخت از این رنگ ماده استفاده می‌شود، ولی می‌توان جلوه‌هایی همانند رنگ روغنی را از آن بدست آورد. نگارگران قدیم ایرانی از رنگ ماده‌ای شبیه گوآش استفاده می‌کردند و آن را رنگ جسمی می‌نامیدند.Sport media | 『アディダス』に分類された記事一覧