گفت و شنودی با خانم سناتور

عنوانگفت و شنودی با خانم سناتور
گونهمقاله
شماره دسترسیم ۷۸
نویسندگانمصاحب, شمس الملوک
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۰-

عنوان فرعینویسنده خواندنیهای دلنشین برای نوسوادان "
ناشراطلاعات
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

۲۵ آبان ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
موضوعاطلاعات, مصاحب، شمس الملوک, مقاله
متن کامل

گفت و گویی با شمس الملوک مصاحب. در این گفت و گو مصاحب از فعالیت هایش در زمینه ی تهیه ی کتاب ها ی مناسب برای نوسوادان و دانش آموزان مدرسه ها و مبارزه با بی سوادی می گوید.Nike sneakers | Men’s shoes