گفتگویی آزاد با علی اکبر شعاری نژاد

عنوانگفتگویی آزاد با علی اکبر شعاری نژاد
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۵۲

شماره

دوره۴۲ ش۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۷۰-۴۷۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

زندگینامه ی کوتاه علی اکبر شعاری نژاد، معاون دفتر برنامه‌ریزی تربیت معلم، دبیر دبیرستان ها و استاد دانشسراها . سپس گفت و گویی با ایشان انجام شده درباره ی تدریس فلسفه و منطق در دبیرستان ها.buy footwear | Releases Nike Shoes