گزارش ریاست محترم اداره کل نگارش در آغاز مراسم هفته کتاب

عنوانگزارش ریاست محترم اداره کل نگارش در آغاز مراسم هفته کتاب
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۴
تاریخ نشر

مرداد ۱۳۴۴

شماره

دوره۳۵ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸-۱۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مطلب گزارشی است از رئیس کل نگارش که در مدرسه دارالفنون ایراد کردند این سخنرانی در هفته کتاب ایراد گردید و راجع‌به هفته کتاب و کتابخانه و کمیته‌ای که مسئول ترتیب دادن هفته کتاب می‌باشد صحبت شد از اقداماتی که وزارت آموزش وپرورش و همچنین جلساتی که به منظور برگزاری هفته کتاب برگزار شد سخن گفته همچنین به معرفی کمیته‌هایی که عهده‌دار اجرای طرح هفته کتاب بوده‌اند، معرفی شده اند و خلاصه اقدامات آنان را شرح داده استbuy footwear | adidas garwen spezial white shoes - New In Shoes for Men