گروه نمایش دبیرستان دولتی دخترانه نونهالان

عنوانگروه نمایش دبیرستان دولتی دخترانه نونهالان
گونهعکس
سال انتشار۱۳۳۶
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۳۶

موضوعدبیرستان نونهالان, عکس, مدرسه دخترانه, مدرسه دولتی, مدرسه مفید
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

بیژن مفید در میان دانش آموزانRunning sport media | Men’s shoes

گروه نمایش دبیرستان دولتی دخترانه نونهالان