کودکانی که احتیاج به توجه مخصوص دارند

عنوانکودکانی که احتیاج به توجه مخصوص دارند
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

مرداد ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۸ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۹-۴۶
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

گاهی اختلاف جسمی و گاهی روانی در بین اطفال وجود دارد که باید مربی توجه ویژه ای به آنان بکند. در ادامه وظایفی که مربی در این زمینه دارد همراه با مثال ارائه شده است.Running Sneakers | Women's Nike Superrep